Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i dla właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
DO-2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych na terenie gminy
WN-81
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
WN-318
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o dzierżawę gruntu
WN-164
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-159
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-280
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
WN-179
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Baranów Sandomierski
DDL
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów
ZPR
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta podmiotu na platformie e-Urząd
UKF-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: